HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ SƠN LIÊN 

Xã Sơn Liên là một trong chín xã thuộc huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Sản xuất nông, lâm nghiệp là ngành nghề mưu sinh chính của phần lớn hộ gia đình nông dân trên địa bàn xã.

  • Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ xã Sơn Liên kết nối đầu ra cho các nông sản tại địa phương, cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, Thu gom rác thải, Xây dựng và sửa chữa các công trình nhỏ. Hiên nay đang thu mua và tiêu thụ các sản phẩm của nông dân địa phương sản xuất và sản phẩm tự nhiên: Gạo rẫy, Măng nứa, Ớt xiêm …
  • Hiện tại thành viên Hợp tác xã đã triển khai trồng 5 ha ổi, 17 ha Bưởi da xanh và 03 trang trại heo rừng lai.